پویا شهریار

مدرس ارز دیجیتال

طراح وبسایت

گرافیست

پویا شهریار

مدرس ارز دیجیتال

طراح وبسایت

گرافیست

برچسب: حد ضرر

۱۴۰۱-۰۹-۰۲ آشنایی با حد ضرر
آموزشارز دیجیتال

حد ضرر آشنایی با حد ضرر : برای هر معامله گری وجود حد ضرر یک امر حیاتی ست ، براستی…