پویا شهریار

مدرس ارز دیجیتال

طراح وبسایت

گرافیست

پویا شهریار

مدرس ارز دیجیتال

طراح وبسایت

گرافیست

برچسب: تحلیل ارز TWT

۱۴۰۱-۰۸-۳۰ تحلیل ارز TWT – تاریخ ۳۰ آبان
ارز دیجیتالتحلیل روزانه

تحلیل ارز TWT تحلیل ارز TWT : در تایم فریم ۱۵m در یک روند نزولی با شکست ساختارهایی که داشته…