پویا شهریار

مدرس ارز دیجیتال

طراح وبسایت

گرافیست

پویا شهریار

مدرس ارز دیجیتال

طراح وبسایت

گرافیست

برچسب: تحلیل ارز ETC

۱۴۰۱-۰۹-۰۱ تحلیل ارز ETC – تاریخ ۱ آذر
ارز دیجیتالتحلیل روزانه

تحلیل ارز ETC تحلیل ارز ETC :در تایم فریم ۴h طی یک روند نزولی و شکست ساختارهایی که داشته است…