پویا شهریار

توسعه دهنده وب سایت

توسعه دهنده اپ آندروید

متخصص وردپرس پارسی

طراح گرافیک وب و انواع GUI

پویا شهریار

توسعه دهنده وب سایت

توسعه دهنده اپ آندروید

متخصص وردپرس پارسی

طراح گرافیک وب و انواع GUI

طراحی اپ شمس ( شهدای مظلوم سنندج )

  • کارفرما: بسیج ناحیه سنندج
  • تاریخ: فروردین 1398
  • تکنولوژی: JAVA و REACT
  • بودجه: 10 میلیون تومان
مشاهده دمو

طراحی اپ شمس ( شهدای مظلوم سنندج )