پویا شهریار

توسعه دهنده وب سایت

توسعه دهنده اپ آندروید

متخصص وردپرس پارسی

طراح گرافیک وب و انواع GUI

پویا شهریار

توسعه دهنده وب سایت

توسعه دهنده اپ آندروید

متخصص وردپرس پارسی

طراح گرافیک وب و انواع GUI

پرتال شرکت نمایشگاه های بین المللی استان کردستان

  • کارفرما: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان کردستان
  • تاریخ: اردیبهشت 1394 الی دی 1397
  • تکنولوژی: PHP و وردپرس
  • بودجه: 6 میلیون تومان

پرتال شرکت نمایشگاه های بین المللی استان کردستان