پویا شهریار

توسعه دهنده وب سایت

توسعه دهنده اپ آندروید

متخصص وردپرس پارسی

طراح گرافیک وب و انواع GUI

پویا شهریار

توسعه دهنده وب سایت

توسعه دهنده اپ آندروید

متخصص وردپرس پارسی

طراح گرافیک وب و انواع GUI

طراحی اپ نسرا کردستان

  • کارفرما: واحد نهضت سواد رسانه ای انقلاب اسلامی کردستان
  • تاریخ: آبان 1398
  • تکنولوژی: JAVA و REACT
  • بودجه: 5 میلیون تومان
مشاهده دمو

طراحی اپ نسرا کردستان