پویا شهریار

توسعه دهنده وب سایت

توسعه دهنده اپ آندروید

متخصص وردپرس پارسی

طراح گرافیک وب و انواع GUI

پویا شهریار

توسعه دهنده وب سایت

توسعه دهنده اپ آندروید

متخصص وردپرس پارسی

طراح گرافیک وب و انواع GUI

اتوباربری تختی تهران

  • کارفرما: شرکت اتوباربری تختی
  • تاریخ: مهر 1395
  • تکنولوژی: PHP و وردپرس
  • بودجه: 2 میلیون تومان

اتوباربری تختی تهران