پویا شهریار

توسعه دهنده وب سایت

توسعه دهنده اپ آندروید

متخصص وردپرس پارسی

طراح گرافیک وب و انواع GUI

پویا شهریار

توسعه دهنده وب سایت

توسعه دهنده اپ آندروید

متخصص وردپرس پارسی

طراح گرافیک وب و انواع GUI

وب سایت داپکو نسخه فارسی

  • مدت زمان پروژه: 60 روز
  • مدیریت محتوا: وردپرس
مشاهده دمو

داپکو - عایق مایع