پویا شهریار

طراح وب سایت

گرافیست

مدرس تحلیل تکنیکال

تریدر ارز دیجیتال

پویا شهریار

طراح وب سایت

گرافیست

مدرس تحلیل تکنیکال

تریدر ارز دیجیتال

تحلیل روزانه

۱۴۰۱-۰۹-۰۱ تحلیل ارز ETC – تاریخ ۱ آذر
ارز دیجیتالتحلیل روزانه

تحلیل ارز ETC تحلیل ارز ETC :در تایم فریم ۴h طی یک روند نزولی و شکست ساختارهایی که داشته است…

۱۴۰۱-۰۸-۳۰ تحلیل ارز SAND – تاریخ ۳۰ آبان
ارز دیجیتالتحلیل روزانه

تحلیل ارز SAND تحلیل ارز Sand : در تایم فریم ۴h در یک کانال نزولی قرار دارد و بعد از…

۱۴۰۱-۰۸-۳۰ تحلیل ارز FTT – تاریخ ۳۰ آبان
ارز دیجیتالتحلیل روزانه

تحلیل ارز FTT تحلیل ارز FTT : در تایم فریم ۱H بعد از تغییر روند در حال حاضر در یک…

۱۴۰۱-۰۸-۳۰ تحلیل ارز TWT – تاریخ ۳۰ آبان
ارز دیجیتالتحلیل روزانه

تحلیل ارز TWT تحلیل ارز TWT : در تایم فریم ۱۵m در یک روند نزولی با شکست ساختارهایی که داشته…